Actualisatieformulier

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 11:47
Aan: *********@**********
Onderwerp: Actualisatieformulier

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de *********(Link) .

Herinnering: Identificeer u voor 31 maart 2021

Geachte heer/mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn uitgegeven door International
Card Services (ICS). Om uw Card(s) te kunnen blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich
voor 31 Maart 2021 online identificeert. We hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij
hebben uw online identificatie nog niet ontvangen. Daarom ontvangt u nu een herinnering.

Kom in actie voor 31 maart 2021
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Het niet volledig of onjuist invullen
van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten
die International Card Services BV verleend.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade op uw Card(s) & Mijn Card Online omgeving.

*********** *********** (Link) <

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail