Actualisatie formulier

ICS

Van: ICS
Verzonden: maandag 28 maart 2022 23:50
Aan: *******@*******
Onderwerp: Actualisatie formulier

Geachte ICS Card-houder,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er
gebleken dat de actualisatie formulier nog niet is afgerond. Wij
verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.
Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat
u geen gebruik meer kan maken van de diensten van International
Card Services BV.

Mijn ********* *********  invullen (Link)

Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per
post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade van
uw Card(s) & Mijn Card Online.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV.

Valse e-mail