Actualisatie formulier opnieuw bijwerken

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: 14 oktober 2021 om 22:34:32 CEST
Aan: ************@***************
Onderwerp: Actualisatie formulier opnieuw bijwerken

Actualisatie formulier opnieuw bijwerken

Beste ICS Card-houder,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken
dat de actualisatie formulier gekoppeld aan uw emailadres nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de
blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) &
Mijn Card Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: *************************(link)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *****
Manager Services

Valse e-mail