Actualisatie formulier bijwerken

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: Sunday, December 12, 2021 2:55:41 AM
Aan: ***********@*******************
Onderwerp: Actualisatie formulier bijwerken

Actualisatie formulier bijwerken

Beste ICS Card-houder ,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat het
actualisatie formulier gekoppeld aan uw emailadres: ***********@*********** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik
meer kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: ******************(link).

Met vriendelijke groet,

*****************
Manager Services

Valse e-mail