Actualisatie formulier bijwerken

ICS

Van: International Card Services
Aan: **********@***********
Datum: 23-09-2022 06:17
Onderwerp: Actualisatie formulier bijwerken

Mijn ICS: Actualisatie formulier bijwerken

Geachte heer/mevrouw ,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken
dat de actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: **********@*********** nog
niet geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de
blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen
gebruik meer kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post
ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) &
Mijn Card Online.

U kunt uw beveiligd formulier aanvragen door de onderstaande QR-code te scannen met uw
smarthphone.

Afbeelding QR code (=Link)

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail