Actualisatie formulier

ICS

From: lCS
Sent: Tuesday, June 7, 2022 1:16 PM
To: *******@********
Subject: Actualisatie formulier

Geachte relatie,

Uit onze laatste server update is gebleken dat uw klantgegevens gekoppeld aan het
emailadres: *********@******** nog niet gecontroleerd zijn voor dit jaarlijkse Europese
Actualisatie formulier. Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we
volgens protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd. Indien u uw account weer wilt
gebruiken kunt u de opgelegde restricties opheffen door uw account te verifiëren. Dit kunt u
doen door in te loggen op uw account, en de controle gegevens in te vullen.

Klik **** (Link) om uw account te verifiëren.

Wij willen u als klant erop attenderen dat nalatigheid van dit proces tot onnodige complicaties
kan leiden voor het gebruik van uw lCS online account en de diensten die ICS daarbij verleent.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV
******* ***** | Servicedesk

Valse e-mail