Actualisatie beleid 2022

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: donderdag 8 september 2022 02:24
Aan: ********@**************
Onderwerp: Actualisatie beleid 2022

Beste ICS Card-houder,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan uw emailadres  nog niet geregistreerd staat. Wij
verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card
Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik
meer kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Bezoek onze website via de volgende link: ************************(link). Na het
bijwerken van de nodige formulieren werken wij uw gegevens bij in ons systeem.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail