Activeringslink dubbele beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:00
Aan: *****************@***********
Onderwerp: Activeringslink dubbele beveiliging

Herinnering: Activeer dubbele beveiliging

Geachte ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat ***********@********** de dubbele beveiliging
nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 10 juni 2021 is de dubbele beveiliging
maatregel gestart. Wij verzoeken u daarom om de dubbele beveiliging te
activeren om blokkade van uw creditcard te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging door middel van het verifiëren van uw
gegevens verificatie. Dit doet u door in te loggen op uw account. Hier moet u
vervolgens uw account bevestigen en een aantal stappen doorlopen.

De activeringskoppeling verloopt na 2 uur. activeer uw 3Dsecure zo snel mogelijk Als de koppeling verloopt, moet u een nieuwe activeringskoppeling aanvragen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige zaken.
ICS wilt haar cliënten alvast bedanken voor het mee werken van deze veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail