Activeer uw twee-factor-authenticatie

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: dinsdag 4 januari 2022 04:27
Aan: *********@***********
Onderwerp: Activeer uw twee-factor-authenticatie

Activeer uw twee-factor-authenticatie

Beste heer/mevrouw ********,

Uit onze administratie is gebleken dat u de drie-factor-authenticatie nog niet
heeft ingesteld. Deze beveiliging is per 1 januari ingegaan, zodat we onze
klanten beter kunnen beschermen.

Wij verzoeken u daarom om de drie-factor-authenticatie alsnog in te stellen.
Mocht u dit na 6 januari nog niet hebben gedaan, dan kunt u geen gebruik
meer maken van International Card Services.

Hoe activeer ik de twee-factor-authenticatie?

U activeert de twee-factor-authenticatie door uw account opnieuw te
verifiëren. Na het doorlopen van de verificatie zal deze direct
geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een bevestiging per post, waarin
zal staan dat de activatie succesvol is verlopen.

Mijn twee-staps-verificatie activeren via de volgende link:
********.nl/****-factor-*****atie (Link)

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail