Activeer uw rekening opnieuw

ABN AMRO

Van: abnamro
Verzonden:  wo 15 sep. 2021 om 02:29
Aan: ******@*********
Onderwerp: Activeer uw rekening opnieuw

Geachte heer/mevrouw,

Wegens de nieuwe veiligheids maatregelingen is uw rekening in
quarantaine geplaatst, hierbij dient u uw gegevens opnieuw te
verifieren.

******** uw ****ning(Link)

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO BANK N.V.

*** *********
Veiligheids zaken

Valse e-mail