Activeer uw dubbele beveiliging optijd!

ICS

From: International Card Services
Date: 2 Nov 2021, 01:15 +0100
To: *********@********
Subject: Activeer uw dubbele beveiliging optijd!

Activeer uw dubbele beveiliging optijd!

Beste ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: *********@********** nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 oktober 2021
is de dubbele beveiliging ingegaan. Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te
activeren om tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

********.nl/**********iliging (Link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail