Activeer uw dubbele beveiliging nu

ICS

Van: International Card Services
Datum: 02-05-2020 03:48 (GMT+01:00)
Aan:
Onderwerp: Activeer uw dubbele beveiliging nu

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de webversie .

Dubbele beveiliging: Activeer uw dubbele beveiliging |

Geachte relatie,

U heeft uw volledige gegevens nog niet aangevuld voor uw dubbele beveiliging. Misschien is dit
aan uw aandacht ontsnapt. Omdat wij onze klanten een veilig betaalomgeving willen aanbieden,
vragen wij u vriendelijk alsnog uw gegevens aan te vullen.

U voorkomt blokkering van uw Card als u binnen 24 uur uw dubbele beveiliging
activeert
Als u niet binnen 24 uur uw gegevens heeft aangevuld, zullen wij uit voorzorg uw Card tijdelijk
blokkeren. U bent vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over gehele openstaande
bedragen als er frauduleuze praktijken worden uitgevoerd op uw Online Account. Wettelijke rente
is de rente die een schuldeiser op grond van de wet vanaf een bepaald moment mag vorderen
van iemand die te laat betaalt.

********* ******* *** ** ****** (link)

Bent u uw inloggegevens verloren?
Lukt het niet om in te loggen of bent u uw gegevens vergeten? Neem dan direct contact met ons
op via *** – * *** ***. Wij bespreken dan graag de mogelijkheden met u.

|
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail