Activeer psd-2 beveiliging in uw online omgeving

Knab Bank

Van: Knab Servicedesk
Datum: 10-11-2020 12:11 (GMT+01:00)
Aan: *******@*********
Onderwerp: Activeer psd-2 beveiliging in uw online omgeving

Beste heer/mevrouw **********,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres:**********@********* zich helaas niet voldoen aan onze vernieuwde PSD-2
richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar ******/*********(Link) , voor het bijwerken en/of controleren van je Knab Online
account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

Valse e-mail