Activeer Dubbele beveiliging op Mijn ics Online

ICS

Van: International cards services
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 08:53
Aan: ******@*********
Onderwerp: Activeer Dubbele beveiliging op Mijn ics Online

Activeer Dubbele beveiliging op Mijn ics Online

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit emailadres:
*******@********* nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 augustus 2020 is de dubbele beveiliging
ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van
uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

***********/***********(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail