Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services noreply@service.icscards.nl
Aan: **********@*********
Datum: Tuesday, April 13, 2021 10:12 AM
Onderwerp: Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

Herinnering: Activeer 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,**********

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *************@********* nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiliging. Vanaf 22 Maart 2021 is de nieuwe beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Ga naar *********************(link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2021 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***********************
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2021 NETHERLANDS.

Valse e-mail