Activeer 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services
Datum: 3 mei 2021 om 12:52:04 CEST
Aan: **************@***********
Onderwerp: Activeer 3D Secure wachtwoord

Activeer 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,***************

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: **********@********** nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiliging. Vanaf 25 april 2021 is de nieuwe beveiliging systeem van start gegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Ga naar ********************

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2021 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

***********

INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2021 NETHERLANDS.

Valse e-mail