Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer” (ICS 3D Secure)

ICS

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

 • Activeer 3D Secure
 • Vernieuwde Voorwaarden
 • Voorwaarden
 • Vernieuwde klantvoorwaarden
 • Onze nieuwe beveiligingsvoorwaarden
 • Klantvoorwaarden
 • Belangrijke mededeling
 • Informatie: 3D Secure
 • Beveiliging vereist
 • Nieuw: Actie vereist
 • Beveilig 3D Secure
 • Informatief bericht
 • Informatie beveiliging
 • Mededeling
 • Nieuw beveiligingsadvies
 • Nieuw: Activeer 3D Secure
 • Actie vereist (ref. 0477-334)
 • Activeer uw 3DS
 • Belangrijk: Actie vereist
 • Beveilig uw account
 • Informatieve berichtgeving

 

Van: Klantenservice ICS
Datum: 5 juli 2022 om 02:45:55 CEST
Aan: *********@********
Onderwerp: Actie vereist

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *********@******* nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 18 juni 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

“Afbeelding QR code” 

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .
Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

 

***** *********

Valse e-mail