088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Actie Vereist: CJIB*** Openstaande Betaling

Belastingdienst

Van: *****@*******
Datum: 20 oktober 2023 om 07:50:25 CEST
Aan: ****@******
Onderwerp: Actie Vereist: CJIB*** Openstaande Betaling

U heeft een brief en/of e-mail van ons ontvangen waarin
staat dat er een openstaand bedrag betaald moet worden.
De openstaande schuld met kenmerk CJIB*** is ondanks
meerdere herinneringen nog niet voldaan..

Om uw dossier op te vragen en de boetes te betalen,
verzoeken wij u tijdens de betaalprocedure de code CJIB***
te vermelden.
Wij attenderen u erop dat op vrijdag 10 november 2023 de
gerechtsdeurwaarder overgaat tot executoriaal
beslaglegging. U kunt dit voorkomen door het volledige
bedrag direct te voldoen.

Betaal openstaande schuld (Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom
verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail