Actie vereist

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 08:41
Aan: ******@********
Onderwerp: Actie vereist

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

U komt in aanmerking voor een
teruggave van €849,- i.v.m COVID-19.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale teruggave kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de juiste
gegevens.

Klik ****(Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail