088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actie vereist!

Knab Bank

From: Knab
Date: Tue, 28 Nov 2023, 04:58
Subject: Actie vereist!
To: ***@*****

Belangrijke informatie!

Geachte ******@*****,

Er ontbreken enkele belangrijke gegevens van uw kant die nodig zijn om te voldoen aan onze
voorwaarden en om een ononderbroken gebruik van uw rekening(en) te waarborgen. Tot op
heden zijn deze gegevens nog niet geverifieerd. Daarom brengen wij u tijdig op de hoogte van
de te nemen vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om uw account opnieuw te verifiëren voor deze update. U heeft
nog 48 uur de tijd om de nieuwe verificatieprocedure af te ronden. Na deze periode wordt de
toegang tot uw rekening(en) opgeschort om ongeoorloofde toegang te voorkomen of te
beperken.

Verder gaan (Link)

Valse e-mail