Actie vereist! / Belangrijk!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: vrijdag 17 februari 2023 03:18
Aan: *********@*********
Onderwerp: Actie vereist!

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres: onvolledig zijn ingediend. Wij
attenderen u daarom nog eens om uw KVK sleutel aan te vragen. Dit
kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze digitale
omgeving.

Uw aanvraag dient voor twee dagen te zijn ingediend. Mocht u geen
aanvraag hebben ingediend voor de gestelde termijn dan zijn wij
verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden

Scan de QR code om uw profielgegevens bij te werken.

(QR-code)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail