Actie vereist!

ICS

Van: ICS Cards
Datum: 05-01-2023 09:36 (GMT+01:00)
Aan: **************@*********
Onderwerp: Actie vereist!

Geachte heer en/of mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres:
*********** nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 januari 2023 is het vernieuwde
beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

3D secure beveiliging activeren

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen
met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail