Achterstand niet voldaan

CJIB

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Refrentie: **************
Geachte relatie,
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de ontvanger van dit emailadres: ******************
Bij deze willen wij u mededelen dat er tot heden een openstaande vordering openstaat wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermijn reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €303,77,- (incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 25km/h.
Datum: 7 januari 2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: €296,16
Administratiekosten: €7,61
Te betalen: €291,61
Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.
Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.
Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.
Hoogachtend,
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail