Let op: Dreigende sms over bezoek porno-website is nep! Sinds 17:01 14 jun 2019

Achterstand niet voldaan

CJIB

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Refrentie: *********

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermeijn reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €291,63,- (incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 25km/h.
Datum: 28 februari 2019
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: €284,-
Administratiekosten: €7,63
Te betalen: €291,63

Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend,

Afdeling administratie, Hr ***********
Centraal Justitieel Incassobureau

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.

Valse e-mail