Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Achterstand niet voldaan

CJIB

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Refrentie: 51F8KTN3L

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermein reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €364,11 (incl. incassokosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 25km/h.
Datum: 15 maart 2019
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: €284,-
Incassokosten: €72,50
Administratiekosten: €7,61

Te betalen: €364,11

Klik hier om het openstaande bedrag te betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen naar €475,20.

Wij vertrouwen er echter op dat deze maatregelen niet nodig zijn en uw zorg draagt voor een tijdelijke betaling.

In afwachting van uw spoedige betaling.

Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau
Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.

Valse e-mail