Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 13:00 21 sep 2021

Account verlopen

Woningnet

Van: Woningnet
Aan: *************@****************
Datum: 22-07-2021 01:20
Onderwerp: Account verlopen

Beste heer/mevrouw,

Wij hebben u onlangs een bericht verstuurd met daarin een
link voor het verifiëren van uw rekening en het verlengen van
uw lidmaatschap. Helaas heeft ons systeem enkele
ongeregeldheden geconstateerd en zullen wij uw account
tijdelijk moeten beperken. Via onderstaande link word de
mogelijkheid aangeboden de beperking te voorkomen.

***************************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

WoningNet

Valse e-mail