Account beveiligingswaarschuwing

Amazon

Van: *********@********** Namens Amazon.nl
Verzonden: zondag 24 januari 2021 16:20
Aan: *********@**********
Onderwerp: Account beveiligingswaarschuwing

Accountbeveiliging

Geachte klant:

Omdat het Amazon-team heeft vastgesteld dat uw account zich in een
abnormale staat bevindt, hebben we uw account tijdelijk geblokkeerd.
Uw accountgegevens kunnen niet worden bijgewerkt. Dit kan te wijten
zijn aan een systeemupgrade, een verlopen betaalmethode of onjuiste
adresgegevens.

Om uw accounteigendom te bewijzen en normaal gebruik te hervatten,
logt u in op de Amazon Management Console en volgt u de
voorgeschreven stappen om uw account te ontgrendelen. Zie ook het
Helpcentrum-artikel over accounteigendom.

********* ** ******* (Link)

Houd er rekening mee dat als je je accounteigendom niet kunt bewijzen
en je account binnen een paar dagen ontgrendelt, je Amazon-account
automatisch wordt verwijderd en niet-voltooide bestellingen worden
geannuleerd.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Amazon.NL

Valse e-mail