Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

ABN AMRO: Wijziging algemene voorwaarden 2019: voorwaarden van betaalproducten

ABN AMRO

Geachte relatie,

Met ingang van 1 januari 2019 is ons algemene voorwaarden: betaalproducten gewijzigd. De belangrijkste wijziging: banken moeten alle bancaire producthouders verzekeren tegen financiele schade bij eventuele frauduleuze activiteiten.

Na meerdere meldingen in uw bankmail te hebben ontvangen willen wij u erop attenderen dat u een verouderde betaalpas gebruikt. Wij willen u erop attenderen dat financiele schade door middel van frauduleuze activiteiten niet is verzekerd bij toekomstig gebruik van uw verouderde pas.

U heeft tot en met 25 januari 2019 de gelegenheid om kosteloos een nieuwe betaalpas aan te vragen. U ontvangt uw nieuwe betaalpas binnen 5 werkdagen per post toegezonden.

Betaalpas aanvragen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

Bas ****
Hoofd Klantcommunicatie

Contact

Disclaimer

Privacy en cookies

Deze e-mail is afkomstig van ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister nr. 34334259.

Volg ons via

[ ](t “Google+” )

Valse e-mail