ABN AMRO support

ABN AMRO

Van: Support service
Datum: 24-02-22 03:09 (GMT+01:00)
Aan: ***********@*******
Onderwerp: ABN AMRO support

Er zijn onregelmatigheden geconstateerd. U dient uw rekening te verifëren
binnen 48 uur.

Mocht u niet binnen de gestelde termijn uw rekening hebben
geverifieerd wordt toegang tot online bankieren stopgezet.

Identiteit verifiëren

Met vriendelijke groet,

******************* Afdeling Detecting Financial Crime

Valse e-mail