Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

ABN AMRO: Belangrijk: uw actie is vereist!

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Group N.V.
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 20:35
Aan:
Onderwerp: Belangrijk: uw actie is vereist!

Geachte heer/ mevrouw,

Ondanks eerdere herinneringen heeft u tot op heden nog geen actie ondernomen.
Om ongestoord gebruik te kunnen blijven maken van onze online diensten verzoeken we u uiterlijk binnen 3 dagen de onderstaande stappen te doorlopen en af te ronden. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn we genoodzaakt om over te gaan op actie.
Klik op deze verwijzing om verder te gaan.

Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw medewerking.
Hoogachtend,

Team klantencommunicatie
ABN AMRO Group N.V.

Valse e-mail