Aanvullende informatie vereist

Rabobank

Van: Rabobank
Aan: ****@****
Datum: Mon, 31 Oct 2022 15:26:54 -0700
Onderwerp: [Let op] Aanvullende informatie vereist

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats
zullen vinden in de
Rabobank Online Bankieren of de Rabobank App.

Waarom deze e-mail?
U heeft bij ons een of meerdere zakelijke betaalrekening(en). Daar zijn
wij blij mee. Om deze veilig te kunnen blijven
gebruiken vragen wij u – vanwege de vernieuwde wet en regelgeving –
om uw huidige contactgegevens bij te werken om deze actueel te houden. Binnenkort vervalt de toegang tot de Rabobank Online
Bankieren omgeving.

Wat moet ik doen?
U heeft nog 2 dagen de tijd om u huidige contactgegevens bij te
werken. Na de gestelde datum zijn wij verplicht uw zakelijke
rekening(en) te beëindigen. Het proces is snel, eenvoudig en duurt slechts een enkele minuten.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen
te worden naar de beveiligde omgeving om uw contactgegevens bij te
werken.

(QR-code)

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier uw mening.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Afdeling bankzaken
Rabobank

Valse e-mail