Aanvullende informatie vereist

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Aan: *************@************
Datum: Thu, 20 Oct 2022 14:43:17 +0200
Onderwerp: Aanvullende informatie vereist

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de personsgegevens gekoppeld aan uw
uw emailadres onvolledig zijn ingediend.

Het is essentiel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
vragen indien nodig. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te
werken.

Werk uw profielgegevens nu bij via Mijn KVK

Valse e-mail