Aanvullende informatie vereist

Kamer van Koophandel

Van: International Card Services
Datum: maandag 26 september 2022 10:20
Aan: ********@********
Onderwerp: Aanvullende informatie vereist
Antwoord aan:

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de personsgegevens gekoppeld aan uw uw
emailadres onvolledig zijn ingediend.

Het is essentiel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
vragen indien nodig. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te
werken.

Werk uw profielgegevens nu bij via **** KVK (Link)

Valse e-mail