Aanvullende informatie vereist / Aanvulling informatie noodzakelijk

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: maandag 12 september 2022 00:12
Aan: ********@*******
Onderwerp: Aanvullende informatie vereist / Aanvulling informatie noodzakelijk

Uit onze data is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres: *******@******** onvolledig
zijn ingediend.

Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige
gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te
werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen
te worden om uw profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (= Link)

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je
ontvangt per e-mail informatie over wanneer de events plaatsvinden.
Let op!: Uw aanvraag dient voor 16 september 2022 te zijn ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

******** ********,

Valse e-mail