Aanvullende informatie vereist (2)

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 04:02
Aan: *********@*********
Onderwerp: Aanvullende informatie vereist

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de personsgegevens gekoppeld aan uw uw
emailadres onvolledig zijn ingediend.

Het is essentiel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
vragen indien nodig. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te
werken.

Werk uw profielgegevens nu bij via Mijn KVK (Link)

Valse e-mail