Aanvullende informatie

DigiD

From: DigiD Nederland
Date: Friday, 15 July 2022 at 03:08
To: **********@**********
Subject: Aanvullende informatie

Uit ons register is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres: ******@**********
onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

(QR Code)

Na het voltooien van de aanvraag zijn uw gegevens weer volledig bijgewerkt.
Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 22 juli 2022 te zijn ingediend.

****** *********,
DiGiD Nederland – Copyright © DIGID 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail