088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Aanvraag tot actualisatie van uw bedrijfsgegevens vereist

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 27 september 2023 om 09:49:19 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Aanvraag tot actualisatie van uw bedrijfsgegevens vereist

KVK

Bijwerken Contactgegevens
Namens de Kamer van Koophandel (KvK) willen we u op de hoogte
brengen van een belangrijke verandering in verband met de verificatie
van uw bedrijfsinformatie. Deze verandering is het gevolg van nieuwe
wetgeving die vereist dat bedrijven binnen Nederland jaarlijks hun
contactgegevens updaten.

Wettelijke plicht & belang
Het is van cruciaal belang dat u op de hoogte bent van deze nieuwe
verplichting. Ondanks meerdere eerdere correspondenties die we
hebben verstuurd, waarop geen respons is ontvangen, herinneren wij
u eraan dat de laatste deadline voor uw verificatie op 1 september
verstreken is. De nieuwe deadline voor verificatie is nu vastgesteld op
28 september. Na deze datum wordt uw KvK-nummer tijdelijk
opgeschort tot uw contactgegevens zijn ontvangen.

Mijn gegevens actualiseren (Link)

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot wettelijke
sancties, daarom moedigen wij u aan om dit proces zo spoedig
mogelijk te voltooien.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het verificatieproces, kunt u
contact opnemen met onze klantenservice via ****** of per e-mail op ***@****.nl.

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail