Aanvaard uw teruggave

Mijn Overheid

Van: Mijn overheid
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 02:06
Aan: ***********@****************
Onderwerp: Aanvaard uw teruggave

Betreft uw teruggave

Geachte heer/mevrouw

Er staat een nieuw bericht voor u klaar in de Berichtbox omtrent een
teruggave met het
kenmerk: E******

Tot wanneer kunt uw teruggave incasseren?
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de teruggave op tijd bij ons binnen is, zo
loopt u mogelijk geen
vertraging op.

Hoe incasseer ik mijn teruggave?
U kunt deze teruggave in orde maken in uw beveiligde Berichtenbox.
Via de knop wordt u omgeleid naar uw beveiligde omgeving van de
Berichtenbox.

Open uw Berichtenbox

Valse e-mail