Aanpassing energietoeslag

Mijn Overheid

Van: “MijnOverheid”
Onderwerp: Aanpassing energietoeslag
Datum: 18 januari 2023 om 08:17:49 CET
Aan:********@*******

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Vanwege een wetswijziging, wordt de energietoeslag van 2023
eerder uitgekeerd. Dit verschilt per gemeente en per huishouden.
Meer infortmatie omtrent de energietoeslag en de wetswijziging,
vindt u in uw Berichtenbox.

Ga naar Energietoeslag om uw aanvraag in te dienen. Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht uw gegevens bevestigen.
Neem daarom op tijd actie.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail