Aanmerking voor terugbetaling

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 16 juli 2021 om 03:13:41 CEST
Aan: **************@************
Onderwerp: Aanmerking voor terugbetaling

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat ***************@************* aanmerking komt voor een
terugbetaling
van belastingen.
Uw belastingtoeslag bedraagt € 703,79.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de juiste
gegevens.

De aanvraag zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt.
Klik hier om uw aanvraag in te dienen en uw
terugbetaling te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail