Aanmerking teruggave

Mijn Overheid

Van: Teruggave
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 00:35
Aan: *********@**********
Onderwerp: Aanmerking teruggave

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een nieuw document klaar in uw Berichtenbox.
Ga naar de MijnOverheid (Link) website of activeer (Link) de app om het bericht te bekijken.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail