Aanmerking teruggave 2021

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: zaterdag 26 februari 2022 22:19
Aan: *************@************
Onderwerp: Aanmerking teruggave 2021

U komt nog in aanmerking voor een terugbetaling van uw
fiscale activiteit van 2021-2022. |

Geachte heer/mevrouw,

U komt nog in aanmerking voor een terugbetaling van uw fiscale activiteit
van 2021-2022.

Om deze terugbetaling van €164,94,- te ontvangen dient u uw rekening
te bevestigen via ***********************************(link).
Na het voldoen van de bevestiging ontvangt u de terugbetaling binnen 3
werkdagen.
Met vriendelijke groet,

Mijn Overheid

Valse e-mail