Aanmerking teruggave 2021

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:41
Aan: ********@*******
Onderwerp: Aanmerking teruggave 2021

U komt nog in aanmerking voor een terugbetaling van uw fiscale activiteit van 2021-2022.

Geachte heer/mevrouw,

U komt nog in aanmerking voor een terugbetaling van uw fiscale activiteit
van 2021-2022.

Om deze terugbetaling van €164,94,- te ontvangen dient u uw rekening
te bevestigen via belastingdienst.nl/**********(Link).

Na het voldoen van de bevestiging ontvangt u de terugbetaling binnen 3
werkdagen.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Valse e-mail