Aanmelding bevestigen

ABN AMRO

Van: ABN AMRO BANK N.V.
Verzonden: maandag 6 september 2021 06:02
Aan: ********@**********
Onderwerp:  Aanmelding bevestigen

Geachte relatie,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de bankomgeving gekoppeld aan u
account tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe- tevens beter beveiligde
betaalpas die wij momenteel verstrekken aan onze klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen ten allen tijden up-to-date te zijn betreft de nodige
actuele bankzaken. Op *******.nl/******-****zaken (Link) kunt u direct onze nieuwe
betaalproduct aanvragen.

Melding: Houdt uw e.dentifier bij de hand!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

************ bevestigen (Link)

Copyright © ABN AMRO Bank N.V.

Valse e-mail