Aanmelden met e-Herkenning / Belastingdienst Nederland en e-Herkenning (werken nu samen)

e-Herkenning

Van: e-Herkenning
Aan: *********@*********
Datum: 16-4-2023 22:42:58
Onderwerp: Aanmelden met e-Herkenning / Belastingdienst Nederland en e-Herkenning (werken nu samen)

Nieuwe regeling E-herkenning & belastingdienst
Bij deze willen wij u er van op de hoogte stellen dat de Belastingdienst en
e-Herkenning vanaf 1 mei 2023 in samenwerking zullen treden.

De nieuwe manier van online identificeren
e-Herkenning is een in Europa goedgekeurd inlogmiddel. Hiermee regelt
u online uw zaken met overheidsorganisaties in de Europese
Economische Ruimte (EER) die Europese inlogmogelijkheden bieden.
Vanaf nu bent u ook in de gelegenheid om met e-Herkenning direct in te
loggen bij de belastingdienst.

Aanmelden
Meld u alvast aan via de onderstaande link. U zal direct doorgestuurd
worden naar de pagina van de belastingdienst.

<=”” a=””>AANMELDEN (Link)

Valse e-mail