Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Aanmaning verkeersboete

CJIB

Van: Zorg en Zekerheid
Datum: 17 september 2022 om 17:40:28 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Aanmaning verkeersboete
Antwoord aan: Zorg en Zekerheid

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen
over het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te
voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het
BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om
beslag te leggen op uw rekening vanaf 18-09-2022 tot het volledige
bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw
rekening en geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid binnen
bebouwde kom, met 14 km/h
Feitcode: VA****
Datum: 27-01-2022
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 67 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 64 km/h
Verkeersboete: € 131,00
Eerste aanmaning: € 58,89
Tweede aanmaning: € 126,52
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: € 325,41

Betalen vóór 19 september 2022

Betaal overtreding (Link)

Valse e-mail