Aanmaning van Belastingdienst

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 02:21
Aan: ***********@************
Onderwerp: Aanmaning van Belastingdienst

Belastingdienst

Geachte Heer/Mevrouw *******,

Uw openstaande schuld met kenmerk BJM**** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 20 Oktober 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U
kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te
voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.
*********/***********************(Link)

Let op!
Bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
** ********
MijnOverheid/Belastingdienst

Valse e-mail