aanmaning van Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 12:44
Aan: **************@***********
Onderwerp: aanmaning van Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid
Urgentie: Laag

MijnOverheid

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk B***** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op vrijdag 2 July 2021 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U
kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te
voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct
voldoen met iDeal.

Betaal openstaande schuld

Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
****** ********
Belastingdienst Nederland

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan
met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de app via de
App Store of via Google Play.

Valse e-mail