Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Aankondigingbeslaglegging

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Van: Van Arkel Gerechtsdeurwaarders [mailto:info@***********]
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 02:13
Aan: *******@**********
Onderwerp: Aankondigingbeslaglegging

Aankondiging beslaglegging

T.a.v. Dhr. *. ********
**** **** **
**** ** ***********

Dossiernummer: *******
Klantnummer: ********

Datum: 15-12-2020

Uw openstaande schuld van EUR €9.841,35 is na meerdere herinneringen
tot op heden nogsteeds niet voldaan.
Op 16-12-2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir
beslag. U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele
bedrag te voldoen.

Bij geen tijdige betaling leggen wij beslag op IBAN:
NL**TRIO*************

Indien u het bedrag per direct wilt voldoen stuur dan een mail met uw
telefoonnummer naar: **********@mail.com

Met vriendelijke groet,

**** *****
Van Arkel Gerechtsdeurwaarders

Valse e-mail