Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Aankondiging

Belastingdienst

Van: eHerkenning
Verzonden: maandag 8 mei 2023 04:24
Aan: ******@*******
Onderwerp: Aankondiging

Geachte zakelijke ondernemer/bedrijfseigenaar,

Met ingang van 8 mei 2023 zullen alle overheids dienstverleners alleen
toegankelijk zijn met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4. Dit
betekent dat als uw bedrijf nog niet over eHerkenning
betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en kostenloos een
aanvraag kunt indienen voor EH4.
Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al
beschikt over een eHerkenning, om toegang te blijven houden tot de
overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 16 mei
worden automatisch administratiekosten van 59,95 EUR verrekend
als u geen aanvraag heeft ingediend.
Aanvraag indienen (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag
benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Valse e-mail