Aangifte 2022

Rijksoverheid

Van: Rijksoverheid
Datum: dinsdag 18 oktober 2022 10:02
Aan: ********@********
Onderwerp: Aangifte 2022

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail